Expresívne možnosti celého gamutu

V teórii hudby sa pripúšťa, že celé meradlo sa nazýva rozsah, v ktorom vzdialenosti medzi susednými krokmi tvoria celý tón. Jeho prítomnosť v hudobnej štruktúre diela je ľahko rozpoznateľná vďaka výraznému tajomnému, strašidelnému, chladnému, mrazenému charakteru zvuku. Najčastejšie je imaginatívny svet, s ktorým je použitie takého radu spojený, rozprávkou, fantáziou.

Humor v klasickej hudbe

Hudba je univerzálnym umením, je schopná zobrazovať všetko, čo existuje vo svete, vrátane fenoménu humoru, ktorý je ťažké definovať. Humor v hudbe môže byť spojený s komiksovým textom - v opere, operete, romantike, ale môže byť s ním naplnená akákoľvek inštrumentálna kompozícia. Malé triky veľkých skladateľov Existuje mnoho techník hudobného výrazu, aby sa vytvoril humorný efekt: zámerne vložený do hudobného materiálu, falošné poznámky; neodôvodnené pozastavenie; neprimerané zosilnenie alebo zoslabenie sonority; zahrnutie ostro kontrastného materiálu nekompatibilného s hlavným materiálom do hudobnej textílie; napodobňovanie ľahko rozpoznateľných zvukov; zvukové efekty a ďalšie.