Poznámky k označeniu písmen

Listové označenie bankoviek historicky vzniklo skôr ako ich písalo na vládcoch; a teraz hudobníci zaznamenávať poznámky s písmenami, len teraz s pomocou notácie písmen môžete opraviť nielen zvuky, ale aj celé hudobné systémy - akordy, tóny a pražce. Spočiatku sa grécka abeceda používala na písanie poznámok a neskôr písali poznámky v latinčine.

Čo je solfeggio?

Čo je solfeggio? V širokom zmysle, solfeggio spieva na notách, spieva s menovaním poznámok. Mimochodom, samotné slovo solfeggio je tvorené pridaním názvov solí soli a fa, preto toto slovo znie tak muzikálne. V užšom zmysle je solfege akademickou disciplínou, ktorá je študovaná v hudobných školách, vysokých školách a konzervatóriách.

Aké druhy hudby sú tam?

Aké druhy hudby sú tam? Hudba sprevádza ľudstvo celú večnosť a je už dlho neoddeliteľnou súčasťou života. Viete si predstaviť, koľko hudby zažilo s človekom? Prvé obrady uctievania mnohých bohov sprevádzali spevy a tance. S pomocou špecifických melódií šamani vstúpili do tranzu a kontaktovali duchovný svet.

Aké štýly sú v modernej hudbe?

Skutočne talentovaní a brilantní hudobníci nikdy nedodržiavajú špecifický rámec akéhokoľvek žánru hudby alebo štýlu. Okrem toho, vzhľadom na rýchly vývoj štýlov modernej masovej hudby, tieto rámce nemajú jasne definované hranice. Ale stále, ľudia, ktorí sa venujú hudbe profesionálne, a len hudobní fanúšikovia musia pochopiť rozmanitosť hudobných štýlov, najmä ak sa zaoberajú moderným hudobným priemyslom.

Aké opery Čajkovskij písal?

Ak sa spýtate náhodných ľudí o tom, čo opery Čajkovskij napísal, mnohí vás budú volať "Eugene Onegin", možno tam aj niečo napijú. Niektorí si budú pamätať "Kráľovná Spades" ("Tri karty, tri karty!"), A možno aj operu "Chereshchiki" (autor sám vykonal, a preto bol spomínaný).

Elektronické klávesnice: charakteristiky, typy

Sláčikové a dychové nástroje - najstaršie na našej planéte. Ale klavír alebo klavír patria aj k strunám, ale k organu k vetrom, aj keď ich nemožno nazvať starovekými (okrem organu, pretože sa verí, že to bolo vynájdené Grékom ešte pred naším obdobím). Faktom je, že prvý klavír sa objavil až na začiatku storočia XVIII.

Veľké skladatelia klasickej hudby

Ktorýkoľvek zo skladateľov, o ktorých sa bude diskutovať v tomto článku, sa dá ľahko nazvať najväčším skladateľom klasickej hudby, ktorý kedy existoval. Hoci nie je možné porovnávať hudbu vytvorenú v priebehu niekoľkých storočí, všetci títo skladatelia jasne vystupujú na pozadí svojich súčasníkov.

Aké sú štýly hudby?

Aké sú štýly hudby? Hudobný štýl je priestranný a mnohostranný koncept. Môže byť definovaná ako obrazová jednota, súbor prostriedkov vyjadrovania umeleckého a ideologického obsahu pomocou jazyka hudby. Koncepcia štýlu hudby je tak široká, že je veľmi špecifická, že sa navrhuje: tento pojem sa vzťahuje na rôzne obdobia, žánre, trendy a školy, ako aj na jednotlivých skladateľov a dokonca aj na interpretov.

Typy hudobného sluchu: čo je čo?

Ucho pre hudbu je príležitosťou pre myseľ rozlišovať zvuky podľa ich farby, výšky, hlasitosti a trvania. Hudobné ucho, všeobecne, ako aj zmysel pre rytmus, môžu byť vyvinuté, a existuje mnoho typov sluchu (presnejšie, jeho tváre, strany) a každý je viac či menej dôležitý svojím vlastným spôsobom. Zvuky hudobných a nehudobných Zvuky vo svete okolo nás sú len more, ale hudobný zvuk nie je len zvuk.

Ako zapamätať kľúčové znaky v klávesoch

Tento článok bude diskutovať o tom, ako si zapamätať kľúče a ich kľúčové znaky. Každý si pamätá inak: niektorí sa snažia zapamätať si počet znakov, iní sa snažia zapamätať si názvy kľúčov s ich kľúčovými znakmi a iní prichádzajú s niečím iným. V skutočnosti je všetko oveľa jednoduchšie a musíte si zapamätať len dve veci, zvyšok sa automaticky zapamätá.

Poznámka pre začínajúcich hudobníkov

Tí, ktorí sa rozhodnú naučiť aspoň niečo vážne v hudbe, sa nemôžu vyhýbať zoznámeniu s rôznymi hudobnými partitúrami. Z tohto článku sa naučíte naučiť sa čítať poznámky bez toho, aby ste si ich zapamätali, ale len pochopením logických princípov, na ktorých je hudobný zápis založený. Čo je zahrnuté v koncepte hudobnej notácie? To je všetko, čo sa tak či onak týka písania a čítania poznámok; Je to druh jazyka, ktorý je zrozumiteľný pre všetkých hudobníkov v Európe a Amerike.

Aké sú klavírne klávesy

V tomto článku sa zoznámime s klávesnicou klavíra a inými klávesovými nástrojmi. Dozviete sa, ako sa nazývajú klavírne klávesy, čo je oktáva a ako hrať ostrý alebo plochý. Ako viete, počet kláves na klavíri je 88 (52 bielych a 36 čiernych) a sú usporiadané v určitom poradí.