Fraška

Klapka Zmysel rytmu je neoddeliteľnou súčasťou hudobného ucha, takže sa musí rozvíjať od mladého veku. Hudobná hra "Slapstick" tento pocit rozvíja, ale vyžaduje si vysokú koncentráciu pozornosti detí, preto je vhodnejšia pre žiakov základných škôl ako pre prípravnú skupinu materskej školy.

Hudobný rebus

Hra "Hudobné Rebus" Cieľom hry: toto cvičenie učí sústrediť pozornosť dieťaťa, pomáha rozvíjať fonemické a harmonické sluchu, rovnako ako naučiť sa pozorne počúvať reč a hudbu a pamätať si, čo je počuť. Ďalším plusom takéhoto zamestnania je, že pomáha rozvíjať dikcie. Spev v zboroch je tiež dôležitou etapou pri formovaní hudobných schopností, ktoré by sa nemali prehliadať.

Dychová hudba

"Hudba vetra" Je veľmi dôležité naučiť svoje dieťa sústrediť pozornosť, to mu pomôže lepšie absorbovať nový materiál, a to platí nielen pre hudobné lekcie. Jednoduchá hra, ktorá pomáha deťom rozvíjať pozornosť, učí sa rýchlo reagovať na príkazy a aktivuje sluchové, vizuálne a hmatové vnemy.

Veselý valčík

"Merry Waltz" Cieľom hry: rozvoj pozornosti a rytmu metra. Naučte svoje dieťa presne reprodukovať počúvaný rytmus. V hernej forme si vytvorte rytmické ucho a zoznámte sa s trojdielnou veľkosťou na príklade valčíka. Okrem toho, práca v tíme a hranie na jednoduchom hudobnom nástroji priaznivo ovplyvňuje vývoj dieťaťa.

Pás hluku

Master Class "Noise Orchestra" Účel: naučiť sa a prakticky konsolidovať nové koncepty v oblasti hluku a hudobných zvukov. Prípravné práce: prednášajúci musí vopred vybrať potrebný materiál na výrobu nástrojov, môžu to byť malé prázdne poháre z jedla (čaj, káva, jogurt), nádoby z láskavých prekvapení a kryty obuvi.

Šťastný pochod

"Veselý pochod" Hlavnou úlohou takejto činnosti je rozvíjať pozornosť, učiť dieťa počúvať vodcu, a čo je najdôležitejšie, počúvať a zapamätať si to, čo počul. Toto cvičenie prináša zmysel pre metro rytmus a učí rýchlo reagovať na rečový signál. Hudobnou úlohou je oboznámiť účastníkov so žánrom pochodu.

Detský orchester

Interaktívna hra "Detský orchester" Moderátorka bude mať malú prípravnú prácu: musíte si vybrať pomerne veselú kompozíciu, ktorú vykonáva niekoľko nástrojov za prítomnosti sóla určitých skupín a prísť s jednoduchými tanečnými pohybmi. Zábava je určená pre prípravnú skupinu materskej školy alebo pre žiakov základných škôl.

Hudobné nástroje pre najmenších

"Hudobné nástroje pre najmenších" Takéto jednoduché hry môžu byť vykonávané nezávisle doma aj u tých najmenších. Deti sa aktívne zapájajú do tvorivého procesu so svojou matkou. Cieľom hry: takéto triedy s improvizovanými hudobnými nástrojmi rozvíjajú ucho dieťaťa, zmysel pre rytmus a tiež v takom mladom veku vytvárajú hudobný vkus a učia sa správne vnímať inú hudbu.

Domáce dielne na výrobu bicích nástrojov

Domáce majstrovské kurzy na výrobu bicích nástrojov, bubon, môžete si vytvoriť naozajstný bubon alebo dokonca celú inštaláciu s dieťaťom z predmetov, ktoré sú najčastejšie odhodené. Bude potrebné: Banky z pod kávou alebo konzervované potraviny, tým viac bude kovový základ, tým lepšie; prasknutý vzduchový balónik, potravinový film alebo plastové veko, ktoré zapadá do priemeru; dlhé ceruzky, strapce alebo perá; Lepiaca páska alebo pevná guma.

Hudba s mamou

Hudba s mamou: hrať doma Hudobné hry sú skvelý a veľmi užitočný spôsob, ako stráviť svoj čas doma. Ponúkame vám zvedavú hru pre rozvoj hudobného sluchu u detí - "Ako to znie dúha." Je určený pre deti vo veku 5-7 rokov. Táto hra pomôže naučiť dieťa rozlíšiť zvuky na výšku, rovnako ako vypracovať jeho pamäť dobre.

Kúzelná flauta

Hra Master Class "Magic Flute" Prvá časť: Interaktívna hra "Hudba vetra" Bude to trvať: prázdne fľaše, voda. Prípravné práce: mali by ste „nastaviť si svoje potreby“ - pred začiatkom lekcie naplňte nádobu vodou na inú úroveň, čím nájdete poznámky, na ktorých môžete hrať jednoduchú melódiu s deťmi, označte značkou značkou.

Houslový kľúč

Detská hra "Treble clef" Účel: Oboznámiť deti s palicou. Budete potrebovať: kartónovú krabicu, malé kartónové karty, klavír, xylofón (najlepšie niekoľko), hudobný personál nakreslený na doske alebo dlhý pruh papiera. Trochu viac o čipových kartách: každý čip je natretý v jednej farbe, ktorá zodpovedá farbe jednej z xylofónových platní.

Hudobné svadobné súťaže

Nie je možné predstaviť si žiadnu svadobnú oslavu bez rôznych hier a hudobných súťaží. Všetci sa pozitívne stretávajú s hosťami rôzneho veku. Zo všetkých týchto nespočetných množstiev môžeme rozlišovať dve hlavné kategórie: stolové súťaže a aktívne. Stolné súťaže sa používajú na rozveselenie hostí a ich uvedenie do stavu hazardných hier.

Hudobné hry

Interaktívna hra "Detský orchester" Link Game Workshop "Kúzelná flétna" Link Detská hra "Treble Clef" Link Hudba s mamou hrať doma Link Workshop "Noise Orchestra" Link Veselé pochod Link Wind music Link Hudobné rebus Link Hudobné nástroje pre väčšinu Little Link Veselá Waltz Link Domáce majstrovské kurzy vo výrobe bicích nástrojov Link Detská hra Clapper Link Správny prístup k vzdelávaniu dieťaťa mu pomáha rozvíjať sa tvorivo, vytvára ho ako harmonickú osobnosť.

Zábavné hudobné hry pre dospelých - vrcholom dovolenky pre každú spoločnosť!

Hudba vždy a všade sprevádza nás, odrážajúc našu náladu, ako žiadna iná umelecká forma. Len málo ľudí má tých, ktorí nespievajú aspoň mentálne obľúbené melódie. Nie je možné predstaviť si dovolenku bez hudby. Samozrejme, súťaže, ktoré si vyžadujú encyklopedické vedomosti a hudobné vzdelanie, nie sú vhodné pre bežnú spoločnosť, ktorá by sa bavila s priateľmi, príbuznými a kolegami: prečo niekoho zahanbiť?

Hudobné súťaže pre nový rok

Najočakávanejšia a najrozsiahlejšia dovolenka je určite novým rokom. Radostné očakávanie osláv prichádza oveľa skôr kvôli prípravám, ktoré začínajú dlho pred samotnou sviatkom. Pre skvelú oslavu nového roka nestačí len mať elegantne pripravený stôl, nádhernú výbavu a všetky druhy novoročných ozdôb v miestnosti vedenej vianočným stromčekom.