Folklórne žánre v klasickej hudbe

Pre profesionálnych skladateľov bola ľudová hudba vždy zdrojom tvorivej inšpirácie. Folklórne žánre sú hojne citované v akademickej hudbe všetkých čias a národov, štylizácia ľudových piesní, melódií, tancov je obľúbeným umeleckým nástrojom klasických skladateľov. Diamant prerezaný do diamantu Folklórne žánre v hudbe ruských klasických skladateľov sú vnímané ako jeho prirodzená a neoddeliteľná súčasť, ako jej bohatstvo.

Tri veľryby v hudbe

Pieseň, pochod, tanec je veľmi pevne zakorenený a usídlený v našom živote, niekedy je dokonca nemožné si všimnúť a ešte viac, aby sa spojil s umením. Napríklad spoločnosť vojakov pochoduje s pochodom, prirodzene sa nezapájajú do umenia, ale vstúpila do ich života formou pochodu, bez ktorého už nemôžu existovať.

Základné koncepty komornej hudby

Moderná komorná hudba sa takmer vždy skladá z trojdielneho alebo štvordielneho sonátového cyklu. Doteraz základom komorno-inštrumentálneho repertoáru sú skladby klasiky: kvartety a sláčikové trio Mozarta a Haydna, sláčikové kvintety Mozarta a Boccheriniho a samozrejme kvartety Beethovena a Schuberta.