Lyrická hudba

Centrom každej lyrickej práce sú pocity a skúsenosti človeka (napríklad autora alebo postavy). Aj keď práca opisuje udalosti a objekty, tento opis prechádza hranolom nálady autora alebo lyrického hrdinu, zatiaľ čo epos a dráma znamenajú a vyžadujú väčšiu objektivitu.

Bylinas cyklu Kyjeva

Bylinas z cyklu Kyjeva zahŕňajú epické legendy, ktorých dej sa odohráva v hlavnom meste Kyjeva alebo v jeho blízkosti, a centrálnymi obrazmi sú princ Vladimir a ruskí hrdinovia: Ilya Muromets, Dobrynya Nikitich a Alyosha Popovich. Hlavnou témou týchto diel je hrdinský boj ruského ľudu proti vonkajším nepriateľom, kočovným kmeňom.

Seascape v hudbe

Je ťažké nájsť v prírode niečo krajšie a majestátnejšie ako morský prvok. Neustále sa meniaci, bezhraničný, lákavý do diaľky, dúhový s rôznymi farbami, znejúci - priťahuje a fascinuje, je potešiteľné, že si to rozmyslíte. Obraz mora spieval básnici, umelci maľovali more, melódie a rytmy jeho vĺn tvorili hudobné línie mnohých skladateľov.

Novgorodský cyklus eposov

V ruskom eposu stojí novgorodský cyklus eposov. Základom príbehov o týchto legendách neboli vojenské výkony a politické udalosti na národnej úrovni, ale prípady zo života obyvateľov veľkého obchodného mesta Veliky Novgorod. Dôvody sú jasné: mesto a veche republika, ktoré sa okolo neho tvorili, vždy obsadili samostatné miesto v živote, a teda aj v kultúre Ruska.

Aké sú hudobné žánre?

Okamžite vás varujeme, že v jednom článku je veľmi ťažké odpovedať na otázku, aké hudobné žánre sú. V celej histórii hudby sa nahromadilo toľko žánrov, že ich nemožno merať meradlom: zbor, romantika, kantáta, valčík, symfónia, balet, opera, predohra atď. Viac ako tucet rokov muzikológovia „lámu svoje kopije“ a snažia sa klasifikovať hudobné žánre (podľa povahy obsahu, napríklad podľa funkcií).

Aký druh hudby má charakter?

Aký druh hudby má charakter? Na túto otázku nie je takmer žiadna definitívna odpoveď. Dedko sovietskej hudobnej pedagogiky Dmitrij Borisovič Kabalevsky veril, že hudba spočíva na "troch pilieroch" - je to pieseň, pochod a tanec. Dmitrij Borisovič mal v zásade pravdu, a taká melódia by mohla spadať do takej klasifikácie.

Povaha hudobného diela

Hudba, ako konečný výsledok miešania zvukov a ticha v čase, vyjadruje emocionálnu atmosféru, jemné pocity osoby, ktorá ju napísala. Podľa diela niektorých učencov, hudba má vplyv na ovplyvňovanie psychologického aj fyzického stavu človeka. Prirodzene, taký kúsok hudby má svoj vlastný charakter, ktorý tvorca určil zámerne alebo nevedome.

Ruské duchovné básne: včera a dnes

Často počujeme krásne hymny a piesne, ktoré nám hovoria o dlhoročných historických a mýtických udalostiach, opisujú skutočné a fiktívne postavy. V literárnom svete sa tieto diela nazývajú duchovné básne a patria do kategórie ústneho ľudového umenia. História vzniku duchovného verša siaha do čias Kyjevskej Rusi, preto sa forma jeho prezentácie v priebehu storočí často menila.

Hlavné hudobné žánre

Dnešný príspevok je venovaný téme - hlavným hudobným žánrom. Ak chcete začať, poďme definovať, čo budeme považovať za hudobný žáner. Po tomto sa budú menovať samotné žánre a na konci sa naučíte, aby ste si „žáner“ nepreplienali s inými fenoménmi v hudbe. Takže slovo "žáner" má francúzsky pôvod a zvyčajne sa prekladá z tohto jazyka ako "druh" alebo rod.

Téma hudby v literárnych dielach

Čo je základom hudobných a literárnych diel, čo inšpiruje ich spisovateľov? Ich obrazy, motívy, motívy, parcely majú spoločné korene, rodia sa z reality okolitého sveta. A nech sa hudba a literatúra nachádzajú v úplne odlišných jazykových formách medzi nimi, majú veľa spoločného.

Vtáčie hlasy v hudbe

Očarujúce hlasy vtákov nemohli preniesť pozornosť hudobných spisovateľov. Existuje mnoho ľudových piesní, akademickej hudby, ktoré odrážajú hlasy vtákov. Spev vtákov je nezvyčajne muzikálny: každý vtáčik spieva svoju vlastnú osobitnú melódiu, ktorá obsahuje jasné intonácie, bohatú výzdobu, zvuky v určitom rytme, tempe, má jedinečný tón, rôzne dynamické odtiene a emocionálne sfarbenie.

Najbežnejšie formy hudby

Musíte sa stretnúť s takýmito filozofickými pojmami ako forma a obsah. Tieto slová sú dostatočne univerzálne na označenie podobných strán najrôznejších javov. A hudba nie je výnimkou. V tomto článku nájdete prehľad najobľúbenejších foriem hudobných diel. Skôr než pomenujeme spoločné formy hudobných diel, rozhodujme, aká je forma hudby?

Hudobné diela o prírode: výber dobrej hudby s príbehom o nej

Obrazy meniacich sa ročných období, šustotenie listov, vtáčie hlasy, špliechanie vĺn, šumenie prúdu, búrky búrky - to všetko sa dá prenášať v hudbe. Mnohí slávni skladatelia to dokázali brilantne: ich hudobné diela o prírode sa stali klasikou hudobnej krajiny. Prírodné javy, hudobné náčrty flóry a fauny sa objavujú v inštrumentálnych a klavírnych dielach, vokálnych a zborových dielach a niekedy aj vo forme programových cyklov.

Balakirev's Piano Works

Balakirev je jedným zo zástupcov hudobnej komunity "Mighty Handful", ktorá zjednotila najtalentovanejších a progresívnych ľudí svojej doby. Príspevok Balakireva a jeho spoločníkov k rozvoju ruskej hudby je nepopierateľný, mnohé z tradícií a techník kompozičnej a performačnej práce pokračovali v zlepšovaní práce skladateľskej galaxie koncom 19. storočia.