Výber hudby podľa ucha: génius alebo zručnosť? premýšľanie

Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohé deti študujú na hudobnej škole bez prepojenia ich budúcej profesie s hudbou. Ako sa hovorí, len pre seba, pre spoločný rozvoj. Ale čo je zaujímavé. Pri komunikácii s absolventmi hudobných škôl sa často stretávame s paradoxným fenoménom: deti si voľne čítajú poznámky z hárku, výrazne hrajú zložité klasické diela a zároveň je ťažké vyzdvihnúť sprievod aj Murke.