Karty s poznámkami pre všetky príležitosti

Pre začínajúcich hudobníkov sú dobré spôsoby, ako si zapamätať poznámky. Jeden z nich - karty s poznámkami pre rýchle rozpoznanie. Hudobné karty sú dobré nielen na nácvik rýchlej identifikácie poznámok náhodne, ale aj na kontrolu, ako sa študent naučí poznámky. Preto sú hudobné karty nepostrádateľným a veľmi efektívnym nástrojom pre každého učiteľa.

Aké sú programy na nahrávanie poznámok?

Programy na zaznamenávanie poznámok sú potrebné na tlač poznámok na počítači. Z tohto článku sa naučíte najlepší program pre nahrávanie poznámok. Vytváranie a úprava poznámok na počítači je fascinujúcim a zaujímavým biznisom a na tento účel existuje niekoľko programov. Vymenujem troch najlepších hudobných editorov, pre seba si môžete vybrať ktorúkoľvek z nich.

Harmony: obdobie hry

Každý, kto študuje na hudobnej vysokej škole alebo konzervatóriu, sa skôr alebo neskôr musí učiť harmónii. Jednou z povinných foriem práce na týchto vyučovacích hodinách sú spravidla klavírne cvičenia: hranie jednotlivých otočení, diatonické a chromatické sekvencie, modulácie, jednoduché hudobné formy.

Tabuľky hudobných znakov

Paradoxne skladatelia opravujú nielen noty v notovom zázname, ale aj „zašifrujú“ veľké množstvo najrozmanitejších informácií, ktoré by mali pomôcť interpretovi, ktorý dokáže čítať medzi riadkami, odhaliť umeleckú podstatu vykonanej práce. Samozrejme, že význam, napríklad, nesie názov, titul, ale v hudobnom texte sú aj iné slovné a listové označenia, prostredníctvom ktorých sa dozvieme o povahe hudby.

Harmónia: hranie periódy s prerušenou kadenciou

Pokračujeme v téme hry modulácií. V predchádzajúcom článku sme zistili, že na to, aby sme mohli hrať modulácie, potrebujeme nejaký základ, čo je často obdobie (vo všeobecnosti sa hrá častejšie len jeho druhá veta). Tento článok bol nazvaný "Harmony: obdobie pre hru", môžete si ho prečítať kliknutím na zvýraznené slová.

Analýza práce hudobnej literatúry

V poslednom článku sme hovorili o tom, ako si usporiadať hry predtým, než ich uvedieme do práce v triede v ich špecializácii. Odkaz na tento materiál sa nachádza na konci tohto príspevku. V centre našej pozornosti bude aj analýza hudobného diela, ale pripravujeme sa len na hodiny v hudobnej literatúre.