Prísny a voľný štýl v polyfónii

Polyfónia je typ polyfónie, založený na kombinácii a simultánnom vývoji dvoch alebo viacerých nezávislých melódií. V polyfónii sa v procese jeho vývoja formovali a rozvíjali dva štýly: prísne a slobodné. Prísny štýl alebo prísny list v polyfónii Striktný štýl bol vylepšený vo vokálnej a zborovej hudbe XV-XVI storočí (hoci polyfónia samotná, samozrejme, vznikla oveľa skôr).

Ako zostaviť melódiu?

Ak má človek túžbu zložiť melódiu, potom nie je prinajmenšom ľahostajný k hudbe a má určitý kreatívny charakter. Otázkou je, koľko "na vás" je s hudobným diplomom a má schopnosť písať. Ako hovorí príslovie, "žiadny boh horí hrnce," a nie je nutné, aby sa narodil Mozart písať hudbu.

Ako urobiť melódiu?

Ako urobiť melódiu? Existuje mnoho rôznych spôsobov - od čisto intuitívneho až po úplne vedomé. Niekedy sa napríklad v procese improvizácie rodí melódia a niekedy sa vytvorenie melódie zmení na intelektuálny proces. Pokúste sa zašifrovať dátum narodenia, meno priateľky alebo číslo mobilu v melódii.