Veselý valčík

"Veselé Waltz"


Cieľ hry: rozvoj pozornosti a rytmu metra. Naučte svoje dieťa presne reprodukovať počúvaný rytmus. V hernej forme si vytvorte rytmické ucho a zoznámte sa s trojdielnou veľkosťou na príklade valčíka. Okrem toho, práca v tíme a hranie na jednoduchom hudobnom nástroji priaznivo ovplyvňuje vývoj dieťaťa.

Príprava na hru "Veselé Waltz": budete potrebovať hudobné nástroje - tamburíny. Môžete použiť najjednoduchšie detské sety alebo profesionálne sety, každý účastník by ich mal mať. Okrem toho, moderátor musí vopred vyzdvihnúť hudobný materiál - musí to byť známy valčík s jasným rytmom.

Priebeh hry "Veselé Waltz": deti by mali stáť v kruhu a vyzdvihnúť svoje nástroje. Moderátor zapne hudbu. Úlohou účastníkov je naučiť sa, ako nájsť a rozdeliť tri rytmy v tanci pomocou nástroja. Na to dospelý človek striedavo ukazuje dieťa, ktoré musí zasiahnuť tamburína trikrát do rytmu. Úloha je pre nepripravených, najmä pre deti mladšej vekovej kategórie, dosť náročná, takže môžete navrhnúť miesto vstupu. Predpokladajme, že vedúci na začiatku označí kývnutím a opakuje úder nástroja spolu s účastníkmi. V tomto čase sa všetci ostatní nezastavia a vyslovia slová „Nechcem peklo!“. (počas ťahov), čo tiež prispieva k rytmickému vzoru valčíka. Spočiatku by intervaly medzi údermi tamburíny mali byť veľké, aby boli deti zvyknuté na hudbu a dobre sa naučili trojdielne zvlnenie. Postupne môže byť úloha zložitá a zmenšiť vzdialenosť medzi výberom nového „exekútora“.

V takej zaujímavej forme hry môžete oboznámiť deti s inými tanečnými žánrami, napríklad s pochodom a polkou.

Загрузка...

Zanechajte Svoj Komentár