Hra Ensemble: jemnosti a nuansy

Neexistuje väčšie šťastie pre hudobníka, než hrať hudbu spolu, a stupeň profesionality akéhokoľvek hudobníka je priamo úmerný jeho schopnosti hrať v súbore. Áno, môže byť skvelým sólistom, ktorý je rád počúvať, ale konečne ho môže oceniť ako hudobníka len tým, že počúva, ako hrá v tíme.