Chorus spievanie: čo potrebujete a aké metódy používať?

Zborové vystúpenie má silný vplyv na široké publikum poslucháčov. Na dosiahnutie tohto výsledku musíte tvrdo pracovať. Je potrebné vykonávať pravidelné pravidelné skúšky - skúšky. Štúdium a odďaľovanie repertoáru v zboru začína spevom. Pozrime sa spolu na účel spevu zboru.

Zahrievanie väzov

Prebudenie ráno, človek cíti, že v jeho hlase je nejaký chrapot. Počas noci, hlasivkové svaly z nečinnosti "stuhli". Trvá to dosť dlhú dobu, kým nie je zmysel pre slobodu prejavu.

Skutočnosť, že naladenie hlasových akordov na aktívny spev je o to potrebnejšie na to, aby sa „zahrialo“, je celkom pochopiteľné - toto je dôležité pravidlo hlasovej hygieny každého speváka. Zahrievanie väzov môže začať spevom v jednote, ústa zatvorené. Potom choďte na samohlásky. Začnite so zvukmi primárnej zóny, pohybujte sa smerom nahor a nadol po pásme.

Rozvoj vokálnych zručností

Spev vyžaduje rozvoj nasledovných zručností: dýchanie, zvuk a dikcia. Napríklad pre rozvoj krátkeho dychu sa vykonávajú rýchle cvičenia, pomalé - pre tichý dych. V procese spievania sa učia reťazové dýchanie; mäkký, tvrdý a aspirovaný útok. Vypracúvajú sa možné typy vedeckých poznatkov, presná artikulácia. Na tento účel môžete prejsť hlavnými krokmi harmónie (mi-i-i-i, i-aa-ao) pomocou dotykov legato a staccato. Počas období zborového spevu má vodca možnosť zoznámiť sa so zvukom hlasov jednotlivých spevákov a pomôcť im odstrániť určité nedostatky.

Rozvoj zborových zručností

Zborové zručnosti zahŕňajú intonáciu a súbor. Súbor by sa mal rozvíjať, keď je zbor spievaný vo všetkých smeroch - rytmus, štruktúra, tempo, dikcia, dynamika. Napríklad použitie vibrácií v zboroch kvôli nestabilite intonácie je zakázané. Výnimkou je sólová časť.

Prvky polyfónie pri speve prispievajú k harmonickému rozvoju choristov. Najlepšie cvičenia pre rozvoj komplexného speváckeho súboru sú arpeggia a diatonické váhy. Rytmus je dobre precvičený razením silného rytmu a slabým tlieskaním (hlavne pre detské zbory). Súdržnosť je úspechom každého tímu. A preto je veľmi dôležité dosiahnuť v kolektívnom zbore súbežnosť všetkých aspektov spevu.

Učenie ťažkých epizód práce

V takmer každej práci existujú rôzne ťažkosti. Môžu to byť harmonické disonancie, zvolanie strán, polyfónia, odlišný charakter zvukov, pomalé tempo, komplexný rytmus (kvintol, sextol, bodkovaný rytmus). To všetko je efektívnejšie pracovať v uvoľnenej atmosfére spevu zboru. Len prostredníctvom dôkladného zaškolenia jednotlivých segmentov partitúry je skutočne možné dosiahnuť profesionálny výkon.

Správne organizovaný zborový spev dáva úžasné výsledky v procese prípravy prác, ktoré sa majú naučiť. Je to aktívny spôsob zvládnutia mnohostranných aspektov vokálneho a zborového umenia.

Autor - Tamara Maslová

Zanechajte Svoj Komentár