Niektoré funkcie klavírnych sonát Beethoven

Beethoven - veľký maestro, majster sonátovej formy, počas svojho života hľadal nové aspekty tohto žánru, nové spôsoby, ako do neho preložiť svoje myšlienky. Až do konca svojho života bol skladateľ verný klasickým kánonom, ale pri hľadaní nového zvuku často išiel za hranice štýlu a ocitol sa na prahu objavovania nového, zatiaľ neznámeho romantizmu.