Ako hrať na husle: základné techniky hry

Nový príspevok o tom, ako hrať na husle. Už ste sa stretli so zariadením na husle a jeho akustickými vlastnosťami a dnes sa zameriavame na techniku ​​hrania na husle. Husle sú právom považované za kráľovnú hudby. Prístroj má krásny jemný tvar a jemný zamatový tón. Vo východných krajinách je človek, ktorý môže hrať na husle, považovaný za boha.

Hádanky hudobného textu a tvoriví umelci

Počas histórie predstavenia niektorí hudobníci dôverovali svojej intuícii a tvorivo hrali s myšlienkami skladateľa, ostatní umelci starostlivo dodržiavali všetky autorské pokyny. Nepochybne v jednej veci - nie je možné prelomiť tradíciu literárneho čítania autorského hudobného textu. Interpret môže voľne hľadať trápne potešenie z vôle, mierne upravovať tempo a úroveň dynamických nuancií, zachovať individuálny dotyk, ale zmena a nezávisle usporiadanie sémantických akcentov v melódii už nie je interpretáciou, je to spoluautor!

Ako prekonať technické problémy s klavírom? Vhodné pre študentov hudobných škôl a vysokých škôl

Stáva sa, že nedostatočná technická príprava neumožňuje klaviristovi hrať to, čo chce. Preto je potrebné robiť cvičenia pre rozvoj technológie každý deň, aspoň pol hodiny. Iba vtedy sa všetko vyrieši a ukázalo sa, že sa objavuje technická sloboda, ktorá umožňuje zabudnúť na ťažkosti a plne sa vzdať stelesnenia hudobného obrazu.