Oh, tie tritóny!

Hudobná škola je často požiadaná, aby stavala tritóny doma. Tritons solfeggio, samozrejme, nesúvisia s gréckym bohom morských hlbín Triton a samozrejme aj so svetom zvierat. Tritony sú intervaly, ktoré sa nazývajú takto, pretože medzi zvukmi týchto intervalov už nie je nič, ani menej, ale presne tri tóny.

Naučiť sa poznámky basového kľúča

Noty basového kľúča sú časom zvládnuté. Rýchlejšie zapamätanie poznámok v basovom kľúči pomáha aktívnemu štúdiu s pomocou vedomých inštalácií. Na začiatku noteplayer je nastavený basový kláves - noty budú od neho zarovnané. Basový kľúč je napísaný na štvrtom pravítku a znamená poznámku "fa" malej oktávy (pravítka sa počítajú zdola nahor).

Melisma v hudbe: hlavné druhy šperkov

Melisma v hudbe - takzvané šperky. Známky Melismas odkazujú na znaky skrátenej noty a úlohou týchto ozdôb je zafarbiť hlavný vzor melódie. Spočiatku, melódie vznikli v speve. V európskej kultúre kedysi existovala av niektorých východných kultúrach sa zachoval melizmatický štýl spevu - spev s veľkým počtom spevov jednotlivých slabík textu.

Predstavujem nový návod na notáciu!

Dobrý deň, milí priatelia! Som rád, že vás môžem informovať o tom, že teraz môžete ako darček od mňa dostať jedinečnú knihu SAMOSPRÁVCA NA BEZPEČNOSTI. V tejto knihe jazyk jednoduchých slov a pomocou obrázkov vysvetľuje všetko, čo potrebujete vedieť o notovanom zápise pre začínajúceho a pokročilého hudobníka. Prečo považujem túto knihu za jedinečnú?

Naučiť sa základy hudobnej notácie

Základy hudobnej notácie sú, ako začínajú vážne hudobné lekcie. V tomto krátkom článku nebude nič zbytočné, len jednoduché základy hudobnej notácie. Existuje len sedem poznámok, ich mená sú známe každému od detstva: Reefa sol ga la. Táto séria siedmich základných poznámok môže pokračovať opakovaním v akomkoľvek smere - priamym alebo obráteným.

Test vedomostí o hudobnej notácii

Vitajte! Tu je test poznania hudobnej notácie. Je overiteľný aj vzdelávací. Celkovo je tu asi 40 otázok, z ktorých mnohé sú doplnené obrázkami (niekedy môžete vidieť aj rady na týchto obrázkoch). Ako používať test? Tu je jednoduchý návod: Prečítajte si otázku a premýšľajte o odpovedi.

Ako sa učiť intervaly? Hudobné hity - na pomoc!

Schopnosť určiť intervaly na vypočutie je dôležitá kvalita, ktorá je cenná ako taká, tak aj ako neoddeliteľná súčasť iných zručností. Napríklad dieťa, ktoré dokáže rozpoznať akýkoľvek interval uchom, sa dokáže lepšie vyrovnať s diktátmi v triedach solfeggio. Táto zručnosť sa mnohým študentom zdá hrozná, ťažká povinnosť, ktorú prísne teoretické učitelia mučia deti.

Hudobné intervaly - prvá známosť

Intervaly v hudbe hrajú veľmi dôležitú úlohu. Hudobné intervaly - základný princíp harmónie, "stavebný materiál" diela. Všetka hudba je zložená z poznámok, ale jedna poznámka ešte nie je hudba - rovnako ako každá kniha je napísaná v listoch, ale písmená samy o sebe nemajú význam diela. Ak vezmeme jednotky významu väčšie, potom v textoch to budú slová av hudbe - súzvuku.