Ako sa stať režisérom zboru?

Regent latinsky znamená "vládnutie". Toto je meno vodcov (dirigentov) cirkevných zborov v Ruskej pravoslávnej cirkvi. V súčasnosti je dopyt po hudobníkoch schopných organizovať alebo viesť už zriadený zbor (zbor) veľmi vysoký. Vysvetľuje to neustály nárast počtu aktívnych cirkví, farností a diecéz ruskej pravoslávnej cirkvi.