L. Beethoven Koncerty pre klavír a orchester: význam, video, obsah, fakty

L. Beethoven Koncerty pre klavír a orchester

Klavír je jedným z najdôležitejších nástrojov, na ktoré napísal diela veľký nemecký skladateľ Ludwig van Beethoven. Hudobníci, ktorí cestujú po európskych mestách, vytvorili skladby, ktoré mohol nezávisle vykonávať. Najziskovejším žánrom pre prezentáciu v sekulárnej spoločnosti bol koncert. Počas celej kariéry Beethoven napísal 7 koncertov pre klavír a orchester. S orchestrom sa môžete dozvedieť históriu a význam klavírnych koncertov, prečítať si množstvo zaujímavých faktov a vypočuť si ich na našich webových stránkach.

Hodnota klavírnych koncertov v dielach Beethovena

Myšlienka obohatiť žáner koncertu a priblížiť ho k symfónii sa objavila dlho predtým, ako začal Beethoven písať. Klavírny koncert s orchestrom mal však v jeho tvorbe možnosť rozvíjať sa novým spôsobom.

Čas, v ktorom žil skladateľ, bol poznačený duchom revolúcií a oslobodzovacích hnutí, ktoré nemohli ovplyvniť hudbu. Medzi hlavné rozdiely žánru patria:

 • Došlo k rovnosti v expresivite so symfonickými žánrami. Skladba koncertu je umiestnená ako symfónia so sólovým klavírom.
 • Úloha drámy sa zvýšila, objavil sa konflikt.
 • Vrátil sa dialógový princíp.
 • Aktualizovať obsah.
 • Tematicky má orchester niečo spoločné s vedúcim spevákom.

Štruktúra koncertu zostala nezmenená a zachovala si spojenie žánru s tradíciou. Beethoven mal teda významný vplyv na vývoj a formovanie koncertného žánru.

Zaujímavé fakty

 • V roku 2007 sa za účasti dirigenta Bernsteina podarilo natočiť dokument o koncertoch pre klavír s Beethovenom.
 • Téma druhej časti prvého koncertu tvorila základ mnohých revolučných piesní, vrátane piesne "Young Guard", ktorá bola populárna v 20. a 30. rokoch minulého storočia v našej krajine.
 • Piaty koncert predstavuje zlom v histórii hudby, pretože Beethoven nezávisle napísal kadenciu pre sólistu. Predtým, kadencia na koncertoch umožnila interpretovi improvizovať na tému stanovenú skladateľom. Takéto kadencie ukázali zručnosť a virtuozitu vlastniť nástroj. Písomné kadencie uľahčili úlohu umelca, ale zároveň začali obmedzovať tvorivú slobodu.
 • Beethoven kontrastoval so svojou vlastnou koncertnou hudbou a nazval ju obdarenou dramatickým významom. Veril, že iná hudba je prázdna a nečinný hovor.
 • Na prvom koncerte Beethoven použil pravú britskú hymnu.

Koncert pre klavír a orchester №1

Prvý koncert je 15. skladbou skladateľa. Skladba bola vytvorená v období aktívnych túr v Európe, po prvýkrát sa esej predstavila pražskej verejnosti. O dva roky neskôr Beethoven dokončil svoju vlastnú prácu a hovoril 2. apríla 1800 vo Viedni. Kritici videli v práci veľké množstvo krásy a krásy. V roku 1833 bolo vytlačené skóre.

Загрузка...

Tonalita práce v C dur. Kompozícia je charakteristická pre koncertný žáner, to znamená, že má tri časti:

 1. Allegro con brio. (Rýchlo s ohňom)
 2. Largo (remíza)
 3. Allegro scherzando (Rýchlo hravé)

Prvá časť sa otvára svetlým orchestrálnym zvukom, vedúca úloha je venovaná strunovým nástrojom. Elegantná a virtuózna klavírna časť, ktorú orchester len mierne podporuje.

Druhá časť plne odráža štýl Beethovena. Hudobnú tému vykonáva sólista. Cantilena je postavená rytmicky voľne, periodicky sú tam pauzy, ktoré pridávajú drámu.

Tretia časť je napísaná formou rondo. Tanec je hlavnou kvalitou hudby. Hudobné motívy ako obrázky v kaleidoskopu sa neustále vzájomne nahrádzajú. Zdá sa, že prevláda improvizácia, ale to je len vzhľad, ale nie realita. Samostatnú úlohu hrá vtip a jednoduchý kód. Na okamih, orchester mlčí, posledná milosť sa ukáže byť nepravdivá, a po dlhom fermat orchestra úplne dokončí kus.

Mnohí muzikológovia poznamenávajú, že prvý koncert má množstvo podobností s dielami iných skladateľov viedenskej klasickej školy. To potvrdzujú vyhladené kontrasty, prítomnosť humoru. Napriek tomu, aj v raných prácach je možné už vysledovať techniky charakteristické pre spisovateľa.

Klavírny koncert s orchestrom №5

Skladba bola zložená v ťažkom čase pre Rakúsko, konkrétne v roku 1809. Potom bola Európa zajatá bitkami s Napoleonom. Beethoven hororom napísal svojmu priateľovi, že Viedeň je obkľúčená a upadá do pustiny. Premiéra koncertu naplánovaného na leto sa uskutočnila až v decembri 1811. Sála sa radovala, hoci niektorí sa sťažovali na dlhé trvanie diela. Práca bola publikovaná v tlači pod názvom "Veľký koncert pre klavír a orchester".

Napriek veľkej veľkosti je štruktúra diela klasická, takže sa skladá z troch častí:

 1. Allegro (Čoskoro)
 2. Adagio un poco moto (Pomalé)
 3. Allegro non tanto (Už čoskoro)

Prvá časť sa otvára brilantným sólovým klavírom. Orchester silne vyzdvihuje sólistu a slúži ako plnohodnotná podpora pre sólové pasáže. Jasne sledovaný intonačný pochod. Hudobná téma hrá formatívnu úlohu a je ďalej premenená na hymnus, ktorý bude odrezaný. Konflikt je komplikovaný. Prostredníctvom dialógovej techniky skladateľ rozvíja hudobné myslenie a prináša ho do svojho logického záveru.

Druhá a tretia časť sa vykonávajú bez prerušenia. Stredná časť je plná osvietenia, jej charakter je intímny, delikátny a rafinovaný. Melódia, ako keby vyžarovala teplé svetlo, potom zaznejú zvuky sláčikového kvinteta, podobné žánru na zborovú hudbu. Rafinovaná a pôvabná hudba však ustúpi dynamickej, patetickej melódii. Kód dielu je malý, založený na pohybe pohybu smerom nadol. Malá partia po pauze kombinuje druhú a tretiu časť.

Téma tretej časti je charakterizovaná neprekonateľným kontrastom a dynamickým vývojom. Zároveň je charakterizovaná manýrom a hrdosťou. Znie to nielen v sólovom nástroji, ale aj v orchestri, ktorý opäť zdôrazňuje jeho význam.

Osobitným vrcholom práce môže byť pridanie timpani v kóde tretej časti. Tento nástroj umožňoval vyjadriť atmosféru revu bitiek, ktoré postupne ustupujú. Mier a harmónia vládnu na planéte znova.

Využitie hudby v kine

výrobokfilm
Číslo koncertu 1 "Rovnosť" (2015)
"Klient je vždy mŕtvy" (2004)
Koncert číslo 2 Experimentátor (2015)
Koncert číslo 3 "Vtelenie" (2016)
"Búrka Bieleho domu" (2013)
"Invincible" (2001)
Číslo koncertu 4 "Parky a rekreačné oblasti" (2015)
Číslo koncertu 5 "Mozart v džungli" (2016)
"Nepôjdu" (2015)
"Down the River" (2015)
"Ôsmy zmysel" (2015)
"Iron Lady" (2011)
"Chlapec s bicyklom" (2011)

Beethovenove klavírne koncerty môžu odrážať bohatý vnútorný svet skladateľa, ktorý je naplnený nevyzpytateľnou vášňou pre kreativitu. Už na počiatkoch koncertov bolo možné počuť hudobné triky typické pre skladateľa. Neskôr práce odhaliť jeho nekonečný talent, aby sa konflikt hudby.

Загрузка...

Zanechajte Svoj Komentár