Mladí pianisti

Mozartov fenomén je už niekoľko storočí obsadený mysľami rodičov a učiteľov, ktorí chcú vychovávať rovnaké zázraky u detí, stačí pripomenúť otca slávneho L. Beethovena, ktorého prenasledovala sláva konkurenta a chcel v jeho synovi rozvíjať génia. Kto vie, môže byť niektorý z týchto malých a neobvykle nadaných pianistov v budúcnosti slávnym hudobníkom, ktorý bude veľkým prínosom pre dejiny hudby?

Účinkujúci na sláčikových nástrojoch

SoHyun Ko je len osem rokov, a ona už majstrovsky hrá na husle, pozrite sa, ako jej prsty bežia rýchlo a ako expresívne, emocionálne hrá. Vo februári 2005 vystúpila v Centre umenia v Soule spolu s orchestrom Nolraon s husľovým koncertom W.A Mozartom. SoHyun Ko je najmladším huslistom, ktorý v tejto koncertnej sále vystupoval.

Dychové nástroje

Junior klarinetista Julian Bliss, ktorý už päť rokov hrá na slávnej Gershwin Summertime. Svoju kariéru začal vo veku štyroch rokov a teraz úspešne pôsobí ako klasický a jazzový hudobník a je tiež dizajnérom pôvodného nástroja a úspešne spolupracuje so známym výrobcom klarinetov, spoločnosťou Leblanc.