Veľké skladatelia klasickej hudby

Ktorýkoľvek zo skladateľov, o ktorých sa bude diskutovať v tomto článku, sa dá ľahko nazvať najväčším skladateľom klasickej hudby, ktorý kedy existoval.

Hoci nie je možné porovnávať hudbu vytvorenú v priebehu niekoľkých storočí, všetci títo skladatelia jasne vystupujú na pozadí svojich súčasníkov. Vo svojich dielach sa snažili rozšíriť hranice klasickej hudby, dosiahnuť v nej nové výšky, ktoré predtým neboli dosiahnuteľné.

Všetci veľkí skladatelia klasickej hudby, ktorí sú uvedení nižšie, si zaslúžia prvé miesto, takže zoznam nie je prezentovaný významom skladateľa, ale formou informácií pre zoznámenie.

Pre svetovú klasiku je Beethoven veľmi významnou postavou. Jeden z najvýkonnejších skladateľov na svete. Svoje diela skladal v absolútne všetkých žánroch svojej doby. Je predchodcom obdobia romantizmu v hudbe. Inštrumentálne diela sú uznávané ako najvýznamnejšie z celého dedičstva, ktoré zanechal Ludwig van Beethoven.

Najväčší skladateľ a organista v dejinách svetovej hudby. Bach je reprezentantom barokovej éry. Počas svojho života napísal viac ako tisíc diel, avšak počas jeho života bolo vydaných len asi tucet. S výnimkou opery pracoval vo všetkých žánroch svojej doby. Je zakladateľom Bachovej dynastie, najznámejšej hudby.

Skladateľ a dirigent, virtuózny huslista a organista z Rakúska, mal neuveriteľnú hudobnú pamäť a úžasný sluch. Mozart začal tvoriť už od útleho veku a vynikal vo všetkých žánroch hudby, za čo je právom uznaný ako jeden z veľkých skladateľov klasickej hudby v dejinách.

Najzáhadnejšie a najzáhadnejšie dielo Mozarta - "Requiem", autor nikdy nedokončil. Dôvodom bola náhla smrť tridsaťpäť rokov. Dokončil prácu na "Requiem" svojho žiaka Franza Zusmayera.

Veľký nemecký skladateľ, dramatik, dirigent a filozof. Na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia mal veľký vplyv na modernizmus a všeobecne na celú európsku kultúru.

Na základe uznesenia Ludwiga II. Z Bavorska bol postavený operný dom v Bayreuthe podľa Wagnerových myšlienok. Bol určený výlučne pre diela skladateľa. Wagnerove hudobné drámy pokračujú dodnes.

Ruský skladateľ, dirigent a hudobný kritik Čajkovskij je jedným z najlepších melodistov na svete. Jeho práca výrazne prispela k rozvoju svetovej klasiky. Medzi priaznivcami klasickej hudby je veľmi obľúbený skladateľ. Peter Iľjič Čajkovskij vo svojich dielach úspešne skombinoval štýl západných symfónií s ruskými tradíciami.

Veľký skladateľ z Rakúska, dirigent a huslista a "kráľ valčíka" uznaný všetkými národmi sveta. Jeho práca bola venovaná ľahkej tanečnej hudbe a operete. Vo svojom dedičstve existuje vyše päťsto valčíkov, štvorkoliek, políc a existuje niekoľko operiet a baletov. V devätnástom storočí, vďaka Straussovi, získal valčík obrovskú popularitu vo Viedni.

Taliansky skladateľ, virtuózny gitarista a huslista. Veľmi svetlá a neobvyklá osobnosť v hudobnej histórii, je uznávaným géniom vo svetovom umení hudby. Všetky práce tohto veľkého muža boli vďaka Paganinimu zahalené v nejakom tajomstve. Vo svojich dielach objavil nové, doteraz neznáme typy husľovej techniky. Je tiež jedným zo zakladateľov romantizmu v hudbe.

Všetci títo veľkí skladatelia klasickej hudby mali veľký vplyv na jej vývoj a rozvoj. Ich hudba, overená časom a celými generáciami, je dnes stále žiadaná, možno dokonca v oveľa väčšej miere ako počas ich života. Vytvorili nesmrteľné diela, ktoré aj naďalej žijú a prechádzajú na ďalšie generácie, prinášajú v sebe emócie a pocity, ktoré vás premýšľajú o večnom.

Autor - Stanislav Kolesnik

Ludwig van Beethoven je teda uznávaný ako jeden z najväčších skladateľov tretieho storočia. Jeho diela zanechávajú hlboký odtlačok v dušiach av mysliach najnáročnejších poslucháčov. Premiéra 9. malej symfónie skladateľa, v ktorej finále slávny zbor „Ode to Joy“ k Schillerovmu textu, sa stala skutočným úspechom. V jednom z moderných filmov sa prezentovala dobrá inštalácia celej symfónie. Nezabudnite sa pozrieť!

L. van Beethoven Symfónia č. 9 v D moll (video montáž)

Загрузка...

Zanechajte Svoj Komentár