Aký je hlas a ako to začína

Mnohí ľudia často počuli kombináciu „vystupovania hlasu“ v hudobných školách, ale nie každý rozumie presne tomu, čo to znamená. Niektorí ľudia to nazývajú súborom cvičení, ktorých cieľom je dať hlasu určitý štýl spevu, iní si myslia, že toto je jeho nastavenie pre správny spev podľa požiadaviek vokálneho umenia. V skutočnosti nastavenie hlasu je počiatočnou fázou učenia vokálneho umeniav závislosti od jeho smeru a prirodzených vlastností hlasu začínajúceho speváka.

Tam je akademický a ľudový hlas, jazz a pop, rovnako ako zborový hlas založený na klasickom vokáli. Zahŕňa nielen vokálne cvičenia, ale aj charakteristický spev v rámci smeru, ktorý vám vyhovuje pre rozvoj hlasu.

Ako sa líši hlas od vokálnych lekcií?

Mnoho hudobných škôl má hlasové a hlasové lekcie. Na prvý pohľad sa takmer nelíšia od seba, ale v skutočnosti majú rôzne smery. Ak sú vokálne lekcie určené na zlepšenie spevu určitým spôsobom, nastavenie hlasu je bežným hlasovým cvičením pre začiatočníkov, ktorého účelom nie je len určiť požadovaný smer pre umelca, ale aj získať povinné zručnosti, ako je dýchanie, rozvoj artikulácie, prekonávanie svoriek a t. d.

V mnohých hudobných školách, kde je niekoľko smerov spevu (napr. Akademické a popové spevy), existujú lekcie počiatočného hlasu, ktorých výsledky vám pomôžu vybrať najúspešnejší smer ďalšieho rozvoja. V zborových triedach sa konajú aj hlasové lekcie, ktoré nie sú zamerané na rozvíjanie zručností sólového spevu, ale na počiatočnú vokálnu prípravu. To je nevyhnutné, aby hlas správne znel v zboroch a nevychádzal z všeobecnej zborovej sonority. Niekedy sa nastavenie hlasu vzťahuje na hodiny spevu pre deti do 10 rokov s dychovými cvičeniami, učenie ťažkých intervalov a učenie sa čistej intonácie.

Preto tí, ktorí ešte nevedia, ako sa naučiť spievať od nuly, stojí za to, aby sa zaregistrovali na lekcie počiatočného vyjadrenia hlasu, aby určili ich ďalšie smerovanie., Koniec koncov, tam sú hlasy, ktoré sú vhodnejšie pre klasický operný spev ako pre ľudový spev, a naopak. A tam sú hlasy, ktoré sú vhodnejšie pre sólový spev ako pre spev alebo zborový spev, napriek výučbe akademických vokálov. Nastavenie hlasu vám umožní nielen získať základné zručnosti spevu, ale aj naučiť sa veľa zaujímavých vecí o vlastnostiach vášho hlasu, jeho zafarbení, rozsahu atď.

Čo začína hlas

Cieľom hlasu je naučiť počiatočné zručnosti spevu. Zahŕňa nielen súbor cvičení, ale aj rozvoj zvukovej kultúry výkonného umelca. Preto vám môže učiteľ poskytnúť nielen špeciálne cvičenia, ale aj nahrávky rôznych spevákov, pretože nesprávny spev, tesnosť hlasu a rôzne nepríjemnosti môžu súvisieť s nedostatkom sluchovej kultúry, pretože len zriedka môžete počuť operné árie alebo dokonca správny spev. Mnoho moderných interpretov, aby pritiahli pozornosť k sebe, začína vymýšľať chytľavý, ale nesprávny spôsob spevu, ktorého napodobňovanie môže viesť nielen k nepríjemnostiam, ale aj k traumatike hlasiviek. Počúvanie príkladov správneho spevu je preto zahrnuté aj v hlasovom komplexe, a ak vám váš učiteľ ešte neposkytol príklady, opýtajte sa ho sami.

Ďalšou časťou hlasu je tvorba respiračnej podpory. Jedná sa o rôzne cvičenia s pomalými výdychmi, syčaním a vzduchom, ktorý tlačí cez membránu, takže hlas má pri speve pevnú podporu dýchania. Hlasy bez nastaveného dychu sú veľmi tlmené a ich charakteristickým znakom je nemožnosť držať dlhé bankovky. Začnú blednúť a postupne strácajú svoju farbu a čistotu intonácie, takže dýchanie vám umožní ľahko spievať poznámky rôznych dĺžok.

Hlasové školenie zahŕňa odstránenie rôznych hlasových klipov, ktoré môžu brániť nielen ľahkému spevu, ale aj jasnému artikulácii. Začiatočníci majú často rozpor medzi rečou a hlasovým hlasom, takže je pre nich ťažké vyslovovať slová pri speve. Táto bariéra sa dá ľahko prekonať, keď sa odstránia všetky svorky. Nepocítite nepohodlie nielen pri speve, ale aj hovorovo. A to vám pomôže vokálne cvičenia a spev pre začiatočníkov, jednoduché, ale užitočné. V závislosti od výsledkov vzdelávania vám môže učiteľ poskytnúť hlasové cvičenia v smere, ktorý je pre váš hlas najvhodnejší.

Okrem toho, nastavenie hlasu vytvára svetlý spev v rôznych častiach vášho rozsahu. Môžete ľahko spievať nielen vysoké tóny, ale aj dna. Keď sa naučíte spievať slobodne a sebavedomo a váš hlas bude mať jasnú intonáciu založenú na dobre umiestnenom dýchaní, potom budete môcť vybrať smer ďalšieho štúdia vokálneho umenia. Pre niektorých to bude ľudový alebo akademický spev, niekto si vyberie pop alebo jazz. Hlavná vec je vaša túžba spievať, a učitelia vám povie, ako sa naučiť spievať od nuly a pomôcť vám urobiť prvé kroky v tomto krásnom umení.

Zanechajte Svoj Komentár